E-LEARNING ECDL

E-learning vznikl v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014. V rámci grantu byl vytvořen e-learning k následujícím modulům programu ECDL Core:Hlavní město Praha - logo

Mimo uvedený grant byl dále zpracován e-learning k následujícím modulům programu ECDL Core:

Výukové materiály jsou tvořeny studijními materiály, videonávody a příklady k procvičení (včetně správných řešení). Výuka probíhá v prostředí operačního systému Windows 8.1, kancelářského balíku MS Office 2013, v prostředí internetového prohlížeče Google Chrome, antivirového programu Windows Defender, v prostředí programu 7-Zip a programu Kompozer. Pro modul M14 byly použity nástroje Google (Google Disk, Google Kalendář), sociální síť Facebook, webová konference OnSync, webové výukové prostředí Moodle a smartphone Samsung Galaxy S4 Mini. Moduly M2 a M7 jsou zpracovány podle nového Sylabu 1.0, moduly M3, M4, M5 a M6 podle Sylabu 5.0. Moduly M12 a M14 byly zpracovány podle Sylabu 1.0, modul M10 podle Sylabu 2.0. Zpracované výukové materiály jsou zájemcům k dispozici zdarma. E-learning ECDL byl akreditován jako doporučený výukový materiál pro přípravu na ECDL testy.

Akreditovaný vzdělávací produkt

Zkratka ECDL a schvalovací známka jsou registrované ochranné známky společnosti The European Computer Driving Licence Foundation Limited. Toto Osvědčení vydala společnost CERTICON a.s. (výhradní sublicenciát ECDL pro ČR), březen 2015.