Modul 10: Tvorba webových stránek

Obsah modulu

Modul 10 vyžaduje, aby uchazeč rozuměl základním pojmům používaným při publikování na Internetu a uměl vytvářet, publikovat a udržovat statické webové stránky. Uchazeč by měl být schopen:

Studijní materiály

Procvičování

Videonávody