Úvod do HTML a aplikace pro tvorbu webu

Úvod do HTML

Zobrazení zdrojového kódu v prohlížeči
Struktura HTML dokumentu
Nadpisy
Odstavec a zalomení řádku
Odkazy
Vložení obrázku

Instalace a nastavení aplikace pro tvorbu webu

Instalace aplikace pro tvorbu webu
Spuštění aplikace pro tvorbu webu a nastavení základních předvoleb aplikace
Použití nápovědy a ukončení aplikace pro tvorbu webu

Použití aplikace pro tvorbu webu

Otevření a uzavření webové stránky
Vytvoření nové webové stránky, titulek stránky
Uložení webové stránky

Formát textu a odstavce, odkazy a tabulky

Formátování textu a odstavce

Vkládání, úprava a mazání textu
Formátování textu
Zarovnání a odsazení odstavce
Práce s odstavcem a zalomení řádku
Odrážkový seznam
Číslovaný seznam

Tabulky

Vložení a odstranění tabulky
Nadpis tabulky a zarovnání tabulky
Řádky a sloupce, sloučení a rozdělení buněk
Ohraničení a okraje
Výplň buněk a tabulky - barevná výplň
Výplň buněk a tabulky - obrázek

Hypertextové odkazy

Absolutní a relativní hypertextové odkazy
Vložení hypertextového odkazu
Úprava a odstranění hypertextového odkazu
Nastavení záložky a vložení odkazu na záložku

Vzhled stránky a práce s objekty

Vzhled stránky

Okraje stránky
Pozadí stránky
Barva hypertextových odkazů

Grafické objekty

Vložení a odstranění obrázku
Nastavení a změna vlastností obrázku

Formuláře

Vložení formuláře na webovou stránku
Textové jednořádkové a víceřádkové pole
Rozbalovací seznam
Zaškrtávací políčko
Skupina přepínačů
Nastavení vlastností formulářových polí
Vložení formulářových tlačítek
Odeslání obsahu formuláře e-mailem

Kaskádové styly a příprava publikování

Kaskádové styly

Vytvoření a uložení nového souboru stylů
Vytvoření pravidel stylů
Úprava souboru s kaskádovými styly
Připojení externího souboru se styly

Příprava publikování

Testování webových stránek
Odeslání a načtení webové stránky