Operační systém Windows 8.1

Úvod do Windows 8.1 a nabídka Start

Windows 8.1 a nabídka Start
Vyhledávání v nabídce Start
Zobrazení všech aplikací

Dlaždice

Změna pořadí dlaždic
Změna velikosti dlaždic
Odstranění dlaždice
Vypnutí aktivní dlaždice
Seskupení dlaždic a jejich pojmenování
Přiblížení a oddální dlaždic
Další možnosti práce s dlaždicemi

Panel Šém a pracovní plocha

Co je panel Šém?
Jednolitvé funkce panelu Šém
Zobrazení pracovní plochy a nabídky Start

Práce s operačním systémem

Zapnutí a vypnutí počítače

Zapnutí počítače a přihlášení do Windows a odhlášení
Vypnutí a restart počítače

Nástroje a nastavení

Použití nápovědy
Základní systémové informace o počítači
Změna konfigurace pracovní plochy
Změna jazykového nastavení klávesnice
Ukončení aplikací, které neodpovídají
Instalace a odinstalování programů
Instalace a odinstalování Windows Store aplikací
Instalace nového hardware
Připojení počítače k bezdrátové síti

Pracovní plocha a ikony

Pracovní plocha a hlavní panel
Nastavení hlavního panelu
Ikony a práce s ikonami

Práce s okny

Součásti okna
Změna velikosti a polohy oken
Přepínání mezi okny
Vytvoření snímku obrazovky nebo aktivního okna

Správa souborů

Základní pojmy a činnosti

Organizace disků, souborů a složek
Přecházení mezi disky, složkami a soubory
Základní vlastnosti souborů a složek
Různé způsoby zobrazení souborů a složek
Změna atributů souborů
Typy souborů a přípony v jejich názvech
Vytvoření a přejmenování složky a souboru
Hledání souborů a složek
Zástupné znaky při vyhledávání souborů

Organizace souborů a složek

Výběr souborů a složek
Řazení souborů a složek
Kopírování souborů a složek
Přesouvání souborů a složek
Odstraňování souborů a složek
Práce s košem
Práce se zástupci

Pomocné programy

Co je komprimace a k čemu se používá?
Komprimace souborů a složek
Extrakce komprimovaných souborů a složek
Použití antivirového programu

Výstupy

Práce s textem

Práce s textovým procesorem
Práce s textovým dokumentem
Kopírování a přesouvání textu mezi dokumenty

Tisk

Instalace a odinstalování ovladače tiskárny
Změna nastavení výchozí tiskárny
Tisk textového dokumentu
Práce s tiskovými úlohami