Textový procesor a textový dokument

Použití textového procesoru

Spuštění a ukončení textového procesoru, otevření a uzavření dokumentu
Vytvoření nového dokumentu
Uložení dokumentu
Použití nápovědy
Základní možnosti nastavení textového procesoru
Režimy zobrazení dokumentu

Tvorba textového dokumentu

Zadávání a mazání textu
Vkládání symbolů a speciálních znaků
Netisknutelné znaky
Pohyb v dokumentu a výběr jeho částí
Úprava vytvořeného dokumentu
Hledání a nahrazování v dokumentu
Kopírování a přesouvání textu

Formátování textu a odstavce

Formátování textu

Změna typu, velikosti a řezu písma
Barva textu, dolní a horní index
Změna velikosti písmen
Automatické dělení slov

Formátování odstavce

Vytváření a spojování odstavců, zalomení řádku
Zarovnání a odsazení odstavce
Práce s tabulátory
Mezery mezi odstavci a řádkování
Odrážkový a číslovaný seznam
Ohraničení a stínování odstavce

Práce se styly

Úvod do práce se styly
Použití stylů pro text a odstavce
Kopírování formátu

Práce s objekty a hromadná korespondence

Práce s tabulkami

Vytváření tabulek
Úpravy tabulek
Ohraničení a stínování tabulek

Grafické objekty

Vkládání a výběr grafických objektů
Kopírování a přesouvání grafických objektů
Změna velikosti a odstraňování grafických objektů

Hromadná korespondence

Příprava hromadné korespondence
Hromadná korespondence - dopisy
Hromadná korespondence - obálky
Hromadná korespondence - adresní štítky

Tiskové výstupy

Příprava tiskových výstupů

Nastavení vzhledu stránky
Práce s koncem stránky
Záhlaví a zápatí

Revize a tisk

Kontrola pravopisu
Tisk dokumentu