Tabulkový procesor a práce s buňkami

Použití tabulkového procesoru

Spuštění a ukončení tabulkového procesoru, otevření a uzavření tabulky
Vytvoření nové tabulky
Uložení tabulky
Použití nápovědy
Základní možnosti nastavení tabulkového procesoru
Režimy zobrazení tabulky

Tvorba tabulky a práce s buňkami

Struktura tabulky a užitečné návyky
Zadávání čísel, textu a data
Úprava a mazání obsahu buněk
Výběr buněk
Hledání a nahrazování v tabulce
Řazení oblasti buněk
Kopírování obsahu buněk
Automatické vyplňování a kopírování dat
Přesouvání obsahu buněk

Správa tabulek a formátování buněk

Správa tabulek

Výběr řádků a sloupců
Vložení a odstranění sloupců a řádků
Šířka sloupců a výška řádků
Ukotvení a uvolnění příček
Listy tabulky
Další operace s listy tabulky

Formátování buněk

Formát buněk - číslo, měna, procenta
Formát buněk - písmo
Formát buněk - pozadí
Kopírování formátu buněk
Zarovnání a zalomení obsahu buněk
Sloučení buněk
Ohraničení buněk a tabulky

Vzorce a funkce, grafy

Vzorce

Návyky pro vytváření vzorců
Základní aritmetické operace
Chybová hlášení
Relativní adresace
Absolutní adresace

Funkce

Funkce Suma
Funkce Průměr, Min, Max
Funkce Počet, Počet2
Funkce Zaokrouhlit
Logická funkce Když

Práce s grafy

Vytváření grafů, odstraňování grafů
Výběr grafů a změna typu grafů
Přesouvání a velikost grafů
Název grafů a popisky dat
Pozadí grafů a legendy
Další formát grafů

Tiskové výstupy

Příprava tiskových výstupů

Nastavení listu
Přizpůsobení obsahu listu
Záhlaví a zápatí listu

Revize a tisk

Nastavení listu pro účely tisk
Nastavení tisku rozsáhlých tabulek
Tisk