Modul 5: Použití databází

Obsah modulu

Modul 5 vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji používat. Uchazeč by měl být schopen:

Studijní materiály

Procvičování

Videonávody