Databázová aplikace a databáze

Použití databázové aplikace

Spuštění a ukončení databázové aplikace, otevření a uzavření databáze
Vytvoření nové databáze
Použití nápovědy
Základní nastavení databázové aplikace

Práce s databází

Základní práce s databázovými objekty
Režimy zobrazení databázových objektů

Tabulky

Návrh tabulky a záznamy, relace

Tvorba databázové tabulky
Ověřování dat
Primární klíč a indexování pole
Přidání pole a změna šířky sloupců v tabulce
Přidávání a odstraňování záznamů, úprava dat v záznamech
Vytvoření relací mezi tabulkami

Vyhledávání a filtrování v tabulkách

Pohyb v záznamech a jejich řazení
Hledání a nahrazování
Filtrování v tabulkách

Dotazy a formuláře

Tvorba a použití dotazů

Tvorba dotazu nad jednou tabulkou - průvodce
Tvorba dotazu nad více tabulkami - průvodce
Tvorba dotazu nad jednou tabulkou - návrhové zobrazení
Tvorba dotazu nad více tabulkami - návrhové zobrazení
Úpravy dotazů

Formuláře a jejich úprava

Vytvoření formuláře
Přidávání a odstraňování záznamů, úprava dat v záznamech
Vyhledávání a filtrování
Záhlaví a zápatí formuláře

Výstupy

Sestavy a export dat

Vytvoření sestavy založené na tabulce nebo dotazu
Záhlaví a zápatí sestavy
Import a export dat

Tisk

Nastavení orientace stránky a další nastavení
Tisk tabulky
Tisk dotazu, formuláře a sestavy