Prezentační program a příprava prezentace

Použití prezentačního programu a zobrazení prezentace

Spuštění a ukončení prezentačního programu, otevření a uzavření prezentace
Vytvoření nové prezentace
Uložení prezentace
Použití nápovědy
Základní možnosti nastavení prezentačního programu
Režimy zobrazení prezentace
Měřítko zobrazení prezentace

Snímky a předloha snímků

Vytváření nových snímků
Použití motivů pro přípravu prezentace
Úprava pozadí snímků
Změna rozložení snímků
Kopírování, přesouvání a odstraňování snímků
Práce s předlohou snímků
Záhlaví a zápatí

Formátování textu a práce s tabulkami

Práce s textem a formátování textu

Zadávání, úpravy a mazání textu
Kopírování a přesouvání textu
Změna typu, velikosti a řezu písma
Barva textu, změna velikosti písmen
Zarovnání textu

Seznamy a tabulky

Odrážkový a číslovaný seznam
Odsazení textu s odrážkami
Mezery mezi odstavci a řádkování
Vytváření tabulek
Úpravy tabulek

Grafy a grafické objekty

Práce s grafy

Vkládání grafu
Změna typu grafu
Název grafu a popisky dat
Další úpravy grafu

Organizační diagramy

Vytvoření organizačního diagramu
Další úpravy organizačního diagramu
Změna organizační struktury

Práce s grafickými objekty

Vkládání a výběr grafických objektů
Kopírování a přesouvání grafických objektů
Změna velikosti a odstraňování grafických objektů
Otáčení, překlápění a zarovnání grafických objektů

Automatické obrazce a kreslení

Vkládání kreslených objektů
Vkládání textu do kreslených objektů
Formátování kreslených objektů
Seskupování kreslených objektů
Uspořádání kreslených objektů

Příprava výstupů a tisk

Příprava výstupů

Přechodové efekty mezi snímky
Animace
Skrývání snímků a poznámky
Nastavení prezentace
Export podkladů do textového dokumentu

Revize a tisk

Kontrola pravopisu
Nastavení snímků
Tisk prezentace
Spuštění prezentace