Používání internetového prohlížeče

Práce s internetovým prohlížečem

Spuštění prohlížeče, okno prohlížeče a jeho ukončení
Načtení obsahu internetové stránky
Práce s oknem internetového prohlížeče
Přechod mezi stránkami a zobrazení historie procházení
Vyplňování webového formuláře
Internetový překladač

Nástroje a nastavení

Používání nápovědy
Nastavení domovské stránky
Vyskakovací okna a jejich blokování
Cookies
Odstraňování historie procházení a dočasných souborů

Záložky

Přidávání a odstraňování záložek
Práce se záložkami

Vyhledávání

Vyhledávání podle klíčových slov
Rozšířené možnosti vyhledávání
Použití webových encyklopedií

Záložky

Stažení a uložení souboru z internetové stránky
Práce s textem a obrázky
Nastavení tisku a tisk

Používání e-mailu

Odesílání e-mailové zprávy

Vytvoření nového účtu pro práci s poštou
Seznámení s e-mailovým klientem
Vytvoření e-mailové zprávy
Úprava obsahu e-mailové zprávy a její odeslání

Přijímaní e-mailových zpráv

Zobrazení přijaté zprávy
Odpověď na přijatou zprávu
Přeposlání přijaté zprávy
Práce s přílohami
Tisk e-mailové zprávy

Nástroje a nastavení

Práce s nápovědou
Automatický podpis
Automatická odpověď
Označování zpráv, příznak pro zpracování
Kontakty a skupiny kontaktů

Organizace e-mailových zpráv

Práce se seznamem zpráv
Vyhledávání
Práce se složkami
Odstranění a obnovení zprávy
Práce s košem a se složkou Nevyžádaná pošta (Spam)

Používání kalendáře

Seznámení s kalendářem
Vytvoření, úprava a odstranění schůzky v kalendáři
Přijmutí a odmítnutí pozvánky na schůzku