Modul 12: Bezpečné využívání informačních a komunikačních technologií

Obsah modulu

Modul 12 vyžaduje aby uchazeč porozuměl základním principům bezpečného využívání informačních a komunikačních technologií v každodenním životě, uměl používat odpovídající techniky a aplikace pro zajištění bezpečného připojení k počítačové síti, spolehlivě a bezpečně používat Internet a odpovídajícím způsobem spravovat data. Úspěšný absolvent bude dobře připraven na bezpečnou práci s informačními a komunikačními technologiemi, bude schopen spolehlivě dodržovat bezpečnostní pravidla a rozpoznat běžné bezpečnostní problémy, které se mohou při využívání těchto technologií vyskytnout. Uchazeč by měl být schopen:

Studijní materiály

Procvičování

Videonávody