Modul 14: Spolupráce a výměna informací na internetu

Teoretické pojmy

Zadání Soubor pro odpovědi Správná řešení Všechny soubory

Webová úložiště, aplikace a kalendáře

Zadání Soubor pro odpovědi Pracovní soubory Správná řešení Správná řešení Všechny soubory

Sociální média, webové konference, webové výukové prostředí, mobilní spolupráce

Zadání Soubor pro odpovědi Pracovní soubory Správná řešení Správná řešení Všechny soubory

*Pro opakování v rámci kapitoly 3 byl použit oficiální přípravný materiál z webu pracovní skupiny ECDL-CZ.