Modul 6: Prezentace

Prezentační program a příprava prezentace

Zadání Pracovní soubory Správná řešení Všechny soubory

Formátování textu a práce s tabulkami

Zadání Pracovní soubory Správná řešení Všechny soubory

Grafy a grafické objekty

Zadání Pracovní soubory Správná řešení Všechny soubory

Příprava výstupů a tisk

Zadání Pracovní soubory Správná řešení Všechny soubory